Şüşə lopa örtük

app-06

Tövsiyələr

NOELSONTM GF-20M / GF-80M / GF-120M / GF-180M və s.

Formulyasiyaya başlayın

Vinil ester şüşə qabıq örtük:

Vinil ester qatranı 60-77  
Şüşə qabıq 20-30 NOELSONTM GF-120M / GF-180M
Qarşıya qoyma agenti 1-5  
Qazdan təmizləyici 0.1-2  
Piqment 2-7  
Kobalt naftenat 0.5-1  
Təşəbbüskarlar 2  

 Yüksək quruluşlu şüşə lopa ağır işləmə örtüyü:

Hissə A
Epoksi qatran 45 E-44
Benzy | spirt 6  
Dibutil ftalat 3  
Silan birləşmə agenti 1  
Dağıtma agenti 0.5  
Qazdan təmizləyici 0.35  
Düzəldici agent 0.35  
Qarşıya qoyma agenti 1 NOELSONTM
Dumanlı silisium 1.5  
Şüşə lopa 15 NOELSONTM GF-120M / GF-180M
Alüminium Trifosfat 6 NOELSONTM  TP-306
Bariy sulfat 7.5 NOELSONTM
Talk doldurucusu 5   
TiO2 8  
Hissə B
Epoksi qatran sertleştirici 100  
A / B = 4: 1 (çəkiyə görə)